Privacy

 

Wij respecteren uw privacy

Bij het doen van een aankoop in onze webshop, vragen wij om uw persoonsgegevens. MatchaWinkel hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Om deze reden hebben wij een Privacy & Cookiebeleid opgesteld.


Waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling (aangaan van een koopovereenkomst) via onze webshop.

Verder verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van:

– de acceptatie van uw bestelling,

– het tegengaan van overkreditering,

– uitvoering van overeenkomsten met u,

– relatiebeheer,

– managementinformatie,

– product- en dienstontwikkeling,

– het bepalen van de (algemene) strategie,

– het nakomen van wettelijke verplichtingen.

– specifieke/gerichte marketingactiviteiten om een relatie met de klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden,

– analyseren van persoonsgegevens om ons klantbestand te vergroten en om bij het productaanbod beter te kunnen inspelen op de persoonlijke situatie van de klant.

We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Matchawinkel, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Matchawinkel.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u Matchawinkel bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Matchawinkel kunt u een e-mail sturen naar info@matchawinkel.nl.

Matchawinkel gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.